fbpx

 

Dear Students and Parents of the Taras Shevchenko School of Ukrainian Studies

The Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union (UKRFCU) is excited to introduce the Student Savers program at the Taras Shevchenko School of Ukrainian Studies. The Student Savers program is a financial education initiative designed to teach students money management habits from an early age. It goes beyond just saving money; it teaches them the value of financial responsibility, planning, and making informed decisions about their finances.

Шановні учні та батьки Школи Українознавства імені Тараса Шевченка

Українська Федеральна Кредитова Кооператива «Самопоміч» (UKRFCU) з радістю представляє програму Student Savers у Школі Українознавства імені Тараса Шевченка. Програма Student Savers – це фінансова освітня ініціатива, спрямована на те, щоб навчити студентів навичкам управління грошима з раннього віку. Це виходить за рамки простої економії грошей; це вчить їх цінності фінансової відповідальності, планування та прийняття обґрунтованих рішень щодо своїх фінансів.

Financial Literacy

By learning the value of money, savings, and responsible spending, we are setting your up child for a financially secure future.

Фінансова Грамотність

Вивчаючи цінність грошей, заощаджень і відповідального витрачання, ми налаштовуємо їх на безпечне фінансове майбутнє.

Educational Experience

The Student Savers Program is not just theoretical; it is practical. Through interactive sessions and activities, students will get real-world exposure to managing finances, budgeting, and making informed financial decisions.

Практичний Досвід

Програма Student Savers є не лише теорією; це є і практика. Завдяки інтерактивним сесіям і заходам студенти отримають реальні знання про управління фінансами, бюджетування та прийняття обґрунтованих фінансових рішень.

Building a Savings Habit

Starting early is key. By introducing your child to the concept of saving and financial planning now, you are equipping them with a valuable life skill that will serve them well in adulthood.

Практичний Досвід

Важливо почати рано. Познайомивши вашу дитину з концепцією заощаджень і фінансового планування зараз, ви озброюєте її цінними життєвими навичками, які знадобляться їй у дорослому житті.

Community Support

Participating in the Student Savers Program fosters a sense of community. It allows parents, teachers, and students to come together, share experiences, and support one another in this journey towards financial success.

Підтримка Спільноти

Участь у програмі Student Savers сприяє розвитку почуття єдності. Це дозволяє батькам, учителям і учням збиратися разом, ділитися досвідом і підтримувати один одного на шляху до фінансового успіху.

Why Should You Consider the Student Savers Program and UKRFCU Membership?

UKRFCU is offering a “$50-$50 Refer-a-Friend Special” for the Taras Shevchenko School. If you become a new member of UKRFCU, you will receive a $50 bonus. Moreover, for each new member that joins, UKRFCU will donate $50 to the Taras Shevchenko School which will help support the Ukrainian community.

UKRFCU пропонує спеціальну програму «Приведи друга» $50-$50 для Української Школи ім. Тараса Шевченка. Якщо ви станете новим членом UKRFCU, ви отримаєте бонус у розмірі $50. Крім того, за кожного нового члена, який приєднається, UKRFCU буде передавати 50 доларів Школі ім. Тараса Шевченка в рамках підтримки української громади.

How does the Student Savers program work?

number 1

Enroll

Sign up your child at one of our branch locations, by opening an account and registering for our Student Savers program.

number 2

Fill Out

Students fill out a deposit form and enclose money for deposit inside. Place deposit envelopes into the Student Saver pouch.

number 3

Deposit

You or your child will drop off the pouch with deposit to the UKRFCU representative who will be on-site.

number 4

Return

A UKRFCU representative will make the deposit and return the pouch to the Student Saver with a transactional receipt.